Îmbunătăţeşte performanţele sondei de petrol. Echipamentul este folosit pentru o gamă largă de servicii din domeniul petrolier printre care foraj, carotaj, curăţarea găurilor de sondă, stimularea fracturării, denivelări cu azot, controlarea nisipului, îndepărtarea apei sau a condensului de la nivelul sondei, cimentarea sondelor, lărgirea găurii de sondă, operaţii de instrumentaţie după scule căzute în sondă, echiparea sondei petroliere pentru punerea în producţie şi stimulări ale stratelor productive.

Adesea, tubajul flexibil este folosit pentru efectuarea operaţiunilor similare celor realizate cu tehnologie de tip wireline. Principalele avantaje ale tubajului flexibil sunt capacitatea de a pompa substanţe chimice şi de a le împinge de-a lungul sondei, fără ca forţa gravitaţională să fie necesară.